MINGGU BAHASA ARAB 2014

Usbu' al-Lughah al-'Arabiyah atau Minggu Bahasa Arab bukanlah perkara asing di kalangan warga SBPIS. Program yang dijalankan selama seminggu bermula dari 15 April 2014 hingga 18 April 2014. Semua aktiviti yang dirancang diharap dapat menambah kecintaan dan minat murid-murid untuk mempelajari dan menguasai bahasa Arab.  Aktiviti yang mendapat sambutan pelajar ini bukan sahaja melibatkan kelas-kelas yang mengambil bahasa Arab bahkan kelas aliran sains tulen dan sains teknikal.
Kaedah Belajar Bahasa Arab

tasybih

Koleksi Soalan Trial BA PMR 2010